The Impact of Piagetian Theory on Education Philosophy Phychiatry
The Impact of Piagetian Theory on Education Philosophy Phychiatry

TERSEDIA (1)

Pengarang: Frank B Murray
Penerbit: University Park Press Baltimore
No. Rak: 100 (FILSAFAT DAN PSIKOLOGI)
Penerbit: University Park Press Baltimore
Klasifikasi: 155.4
Fisik: BUKU
Tahun: 1979
Sumber: SUMBANGAN
ISBN: -
Diperuntukan: FKIP-PGSD; FKIP-Matematika; Hukum;
ABSTRAK
BELUM TERSEDIA
Koleksi Buku Sejenisnya
EDP Audit
EDP Audit
PengarangAkmal
PenerbitErlangga
No. Rak600 (TEKNOLOGI DAN ILMU-ILMU TERAPAN)
Ketersediaan

TERSEDIA (3)

Sang Anak
Sang Anak
PengarangTagore
PenerbitPustaka Jaya
No. Rak900 (SEJARAH, GEOGRAFI DAN DISIPLIN ILMU YANG BERKAITAN)
Ketersediaan

TERSEDIA (1)

Phsysiologische Brieven II
Phsysiologische Brieven II
PengarangG Van Rijnberk
PenerbitHarrlem De Erven F. Behn
No. Rak100 (FILSAFAT DAN PSIKOLOGI)
Ketersediaan

TERSEDIA (1)

Reading Image
Reading Image
PengarangGunther Kress
PenerbitRoutledge
No. Rak700 (KESENIAN, HIBURAN DAN OLAHRAGA )
Ketersediaan

TERSEDIA (1)

Auditing Suatu Pengantar
Auditing Suatu Pengantar
PengarangAmin Widjaja Tunggal
PenerbitRineka Cipta
No. Rak600 (TEKNOLOGI DAN ILMU-ILMU TERAPAN)
Ketersediaan

TERSEDIA (3)