Geosintetik untuk Rekayasa Jalan Raya: Perancangan dan Aplikasi
Geosintetik untuk Rekayasa Jalan Raya: Perancangan dan Aplikasi

TERSEDIA (1)

Pengarang: Hary Christady Hardiyatmo
Penerbit: Gadjah Mada University Press
No. Rak: 600 (TEKNOLOGI DAN ILMU-ILMU TERAPAN)
Penerbit: Gadjah Mada University Press
Klasifikasi: 625.7
Fisik: BUKU
Tahun: 2017
Sumber: Beli
ISBN: 20220914000008-0-2022
Diperuntukan:
ABSTRAK
BELUM TERSEDIA
Koleksi Buku Sejenisnya
Sexualiteil
Sexualiteil
PengarangW. Banning
PenerbitWending
No. Rak500 (ILMU-ILMU ALAM DAN MATEMATIKA)
Ketersediaan

TERSEDIA (1)