Manajemen Pemasaran
Manajemen Pemasaran

TERSEDIA (1)

Pengarang: Esti Dwi Rahmawati, SE., MM.
Penerbit: Pustaka Baru Press
No. Rak: 600 (TEKNOLOGI DAN ILMU-ILMU TERAPAN)
Penerbit: Pustaka Baru Press
Klasifikasi: 658.81
Fisik: BUKU
Tahun: 2023
Sumber: SUMBANGAN
ISBN: 978-602-376-827-1
Diperuntukan:
ABSTRAK
BELUM TERSEDIA
Koleksi Buku Sejenisnya
Inovasi pendidikan
Inovasi pendidikan
PengarangUdin Saefudin S. Ph.D
PenerbitAlfabeta
No. Rak000 (KARYA UMUM/ KOMPUTER)
Ketersediaan

TERSEDIA (1)

Pariwisata dan Perhotelan
Pariwisata dan Perhotelan
PengarangBagyono
PenerbitAlfabeta
No. Rak900 (SEJARAH, GEOGRAFI DAN DISIPLIN ILMU YANG BERKAITAN)
Ketersediaan

TERSEDIA (1)

Basis Data (Ed. Rev. 2)
Basis Data (Ed. Rev. 2)
PengarangFathansyah
PenerbitInformatika
No. Rak000 (KARYA UMUM/ KOMPUTER)
Ketersediaan

TERSEDIA (2)

Pendidikan Multikultural
Pendidikan Multikultural
PengarangChoirul Mahfud
PenerbitPustaka Pelajar
No. Rak300 (ILMU SOSIAL / PENDIDIKAN/ HUKUM)
Ketersediaan

TERSEDIA (1)